A nevelés filozófiai vonatkozásai

KARIKÓ SÁNDOR – PINTES GÁBOR ISBN 978-615-5455-20-9 Kiadási év: 2015 Formátum és terjedelem: B5, 148 oldal. Ár: 1.200,-Ft Nevelésfilozófiai kurzust indítani az egyetemen és tananyagot írni belőle egyszerre hálás és hálátlan feladat. Jó dolog annyiban, hogy reális esély nyílik az alapkérdések új megvilágítására, új összefüggések taglalására, a régi – immár klasszikussá vált – dilemmák újra gondolására és az eddigieknél differenciáltabb megközelítésére s ítélésére. S hálátlan abból a szempontból, hogy kitaposatlan úton kell járnunk. Ráadásul olyan fogalmi apparátust és nyelvezetet, tartalmi mélyelemzést, sajátos módszert alkalmazva, amelyet meg kellene értenie és tanulnia a diákságnak. Fontos, a tudományos-szakmai szempontokon túlmutató követelmény, hogy az olvasó tanulható anyagot kapjon, s képes legyen arra, hogy levonja az elemzés legfontosabb tanulságait, melyek iránytűként szolgálhatnak majd a későbbi nevelőmunkában.