Akció!
modszartani_utmutato

Módszertani útmutató a környezet- és természetismeret tanításához

1900 Ft 1500 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 1.000,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.

 

Szerző: Fűzné Kószó Mária
Kiadási év: 2012.
Formátum és terjedelem: B5, 148 oldal

Elfogyott

Kategória:

Termékleírás

Bevezetés „Hol élő példából. s tulajdon tapasztalásból tanulhatsz, ott tudományod legjobb alapon áll. Minden ismeret kútfeje a tapasztalás…” (Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz) Ez a kiadvány elsősorban tanító szakos hallgatók számára javasolt, de hasznos lehet a gyakorlatban tanító pedagógusok számára is. A szerző arra törekedett, hogy a több évtizedes pedagógusi tevékenysége során megszerzett tudását, tapasztalatait úgy adja át az olvasónak, hogy a természet szeretetét és a pedagógiai szemléletét is közvetítse. Igyekezett úgy összeállítani a jegyzet tartalmát, hogy bármelyik tankönyvkiadó tankönyvét alkalmazó tanításhoz megadja a környezetismeret és a természetismeret oktatásához szükséges tantárgy-pedagógiai alapismereteket és módszerkínálatot, amely a kompetencia- és képességfejlesztő tanítást támogatja. A környezet- és természetismeret tanórai, tanórán kívüli, valamint az iskolán kívüli tanításához szükséges személyi, tárgyi feltételeket, valamint a tanítási foglalkozásokon alkalmazott pedagógiai eljárásokat, oktatási módszereket és tanulási munkafolyamatokat mutatja be, melyeket gyakorlatorientált megközelítésben tárgyal. A különböző tankönyvkiadók tanári kézikönyveket is kínálnak a tanórai keretben történő tanításhoz, melyek segítségével módszerből, pedagógiai eljárásból válogathatnak a pedagógusok. Ezért a tanórán kívüli foglalkozások szervezési kérdéseivel és módszereivel részletesebben foglalkozik ez a kiadvány, hogy e foglalkozástípusok megvalósításához is megfelelő ismeret álljon a pedagógusok rendelkezésére. A természettudományos kompetencia és a környezettudatos életmód megalapozásához szükséges képességek fejlesztésének elméleti alapjait és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit konkrét példák bemutatásával elemzi a szerző. A további fejlesztő munkához szívesen vesszük észrevételeit, kritikai megjegyzéseit, melyet a szerző címére: fuzne@jgypk.u-szeged.hu küldhet. Tartalomjegyzék Bevezetés     5 1.    Tanulás és tanítás    6 1.1.    A megváltozott pedagógus szerepről     6 1.2.    A tanulás tág értelmezése     6 1.3.    A hatékony tanulás szempontjai      8 1.4.    A tanítás mint alkalmazkodás     9 1.5.    A hatékony tanítás szempontjai      10 2.    Tanulásra motiváló környezet     12 2.1.    A környezetismeret és természetismeret tanítására alkalmas pedagógus     13 2.2.    A környezetismeret és természetismeret tanításának tárgyi feltételei, a tanterem berendezése     14 2.3.    A környezet- és természetismeret tanításának alapdokumentumai    17 3.    A  környezet- és természetismeret tanóráin alkalmazott módszerek, tanulási munkafolyamatok     23 3.1.    Direkt irányítású tanítási módszerek     23 3.2.    Indirekt irányítású tanítási módszerek    28 3.3.    A tanulók aktív tevékenységén épülő interaktív és kooperatív tanulási technikák     34 3.4.    A szemléltetés jelentősége     45 3.5.    Tanulói kísérlek a környezet és természetismeret foglalkozáson     46 4.    Kompetenciafejlesztés – nevelési feladatok és képességfejlesztés lehetőségei a tanórákon    53 4.1.    A természettudományos kompetencia megalapozása     53 4.2.    A tankönyvek és tanítási segédanyagok szerepe a tanulók képességfejlesztésében     55 4.3.    Környezeti nevelés, környezettudatosság fejlesztése     60 5.    Tanórán és iskolán kívüli oktatási formák    70 5.1.    A tantermen kívüli oktatás előnyei, típusai, szervezési kérdései    70 5.2.    Témanapok, témahetek megvalósítása projektmunkában    73 5.3.    Tanulmányi séták terepi megfigyelések és vizsgálódások szervezése     77 5.4.    A tanösvények szerepe az oktatásban     79 5.5.    Terepi foglalkozások városi környezetben     85 5.6.    Erdei iskolai programok – természetismereti táborok    88 6.    Foglalkozások tervezése, szervezése, és értékelése     98 6.1 Tanácsok a környezet- természetismereti foglalkozások tervezéséhez     98 6.2 A tanulás szervezése tanórai keretben     100 6.3. A tanulás és tanítás értékelése     102 7.    Irodalomjegyzék    107 8.    Mellékletek    110 1. sz. melléklet    111 2. sz. melléklet    111 3. sz. melléklet    114 4. sz. melléklet    115 5. sz. melléklet    116 6. sz. melléklet    117 7. sz. melléklet    137 8. sz. melléklet    140 9. sz. melléklet    142 10. sz. melléklet    157 11. sz. melléklet     162