Categories Menu

Feltöltve jan 3, 2015 Kategória Hírek, Szakmai és projektkonferenciák, Tanulószervezeti fejlesztés

Félúton és ünnepeken túl…

Félúton és ünnepeken túl…

A Mentor(h)áló 2.0 Program valamennyi munkatársa nevében az új évre jó egészséget, békességet és a korábbihoz hasonló sikeres együttműködést kívánunk:-)

Félúton túl – sikeres szakmai konferencia decemberben

Félidejéhez érkezett a Mentor(h)áló 2.0 Program megvalósítása. Ebből az alkalomból 2014. december 16-án sikeres szakmai konferenciát tartottunk a JGYPK Dísztermében az eddig történtek összefoglalására, a következő időszak feladatainak, fejlesztéseinek meghatározására. A konferencián több mint 100 fő kolléga vett részt – köszönjük az érdeklődést, az együttműködést, a részvételt!

A projektben eddig elért eredményeket ismertető szakmai konferencia megnyitóján Dr. Marsi István, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja kiemelte: nagy megtiszteltetés a kar számára, hogy egy ilyen sokszereplős, széleskörű összefogáson alapuló projektben lehet zászlóvivő. – Olyan vállalkozás ez, mely a karról indult, s melynek második része zajlik. Szeretném, ha ez a projekt úgy nemesedne, úgy bővülne tartalmakkal, ahogy a verziószámok növekszenek, és remélem, hogy ha nem is feltétlenül ilyen keretekben, de a gondolat tovább él, és valóban beteljesíti azt a célt, amiért létrejött. Pedagógusképzéseink felvevő piaca a közoktatás, és minél inkább érvényesül ezek között a szereplők között a közös gondolkodás, annál inkább megbizonyosodhatunk arról, hogy jó úton járunk, hogy hasznos és értékes munkát végzünk – mondta.

141216Mentorhalo86

A projektmegvalósítás eddigi eredményeit Prof. Dr. Pukánszky Béla szakmai vezető ismertette. Elmondta, a Mentor(h)áló 2.0 projekt vezérmotívuma az együttgondolkodás, a közös gondolatok megfogalmazása. A közös munka általános célja a felsőoktatás szerepének bővítése a gyakorlat számára releváns tudástartalmak fejlesztésével és megosztásával. Célkitűzése a pedagógusok kompetenciáinak bővítése, a tanulási folyamat szervezésének hangsúlyosabbá tétele, a pedagógusképzés és a továbbképzés egységes rendszerbe szervezése, valamint a pedagógusképzésben dolgozók szakmai fejlődésének támogatása – ismertette. Kiemelte: a projektben részt vevő intézmények együttesen lefedik a pedagógusképzés szinte valamennyi területét, a gyógypedagógus-, az óvodapedagógus- és tanítóképzést, a közismereti és szakmai továbbképzést. A projekt filozófiája a hallgató útjának végigkísérése az intézményes képzéstől a gyakorlatig.

141216Mentorhalo90

A projekt során megvalósított pedagógiai fejlesztési szolgáltatásokról, a képzési programok vizsgálatáról és fejlesztéséről, a pedagógus életpályához kapcsolódó kompetenciák vizsgálatáról és szintezéséről, valamint a a dél-alföldi régió 82 köznevelési intézményében megvalósuló tanulószervezeti fejlesztésekről a Qualitas T&G Kft. munkatársai, Cseh Györgyi és Anka Ágnes tartottak előadást. Farkas Zsuzsanna hódmezővásárhelyi intézményvezető a tanulószervezeti fejlesztésről saját iskolája tapasztalatai alapján beszélt.

A Térségi Pedagógiai Központ fejlesztési tevékenységeit bemutató blokkban az SZTE KÖVI munkatársai mutatták be a KÖVI koordinációjában zajló fejlesztések eddigi eredményeit: Dr. Baráth Tibor igazgató a képzésfejlesztésekről és tanulószervezeti fejlesztésről,  Dina Miletta oktató a mentorpedagógus-képzés átdolgozásáról, Szabó Győzőné vezető tanácsadó a tanulószervezeti fejlesztések megvalósításáról tartott előadást. Szabó Gábor szegedi intézményvezető-helyettes a tanulószervezeti fejlesztés saját iskolája számára megfogalmazott “hozadékait” gyűjtötte egy csokorba.

A projekt hálózati és kommunikációs tevékenységéről, hálózatépítésről és hálózati tanulásról, valamint a Mentor(h)áló Klub eddigi tevékenységéről és jövőbeni terveiről Tóth Károly közoktatási hálózati felelős és Porkoláb Mihály projektmenedzser előadásai alapján tájékozódhattak a konferencia résztvevői. Iván Zsuzsanna algyői intézményvezető iskolája hálózati tapasztalatairól és azoknak az intézményre gyakorolt hatásáról beszélt.

141216Mentorhalo92

A délutáni szekciósáv egyik szekciójában Cseh Györgyi moderálásával a pedagógus életpályához kapcsolódó kompetenciák vizsgálatáról és szintezéséről folyt az értekezés, míg a másik szekcióban Porkoláb Mihály vezetésével a Mentor(h)áló Klub új hullámának terveiről, valamint a tanulószervezeti fejlesztések aktuális feladatairól folyt a beszélgetés.

A konferencián elhangzott előadások anyagai az alábbiakban érhetők el:
 A JGYPK TV által készített rövid videó-összeállítás ITT tekinthető meg (türelem, lassan töltődik)!
A konferencián készült fotók itt láthatók: