Categories Menu

Feltöltve aug 22, 2015 Kategória 15 és 30 órás "rövid" képzések, Hírek, Képzések

Nyár végi új képzések

Nyár végi új képzések

Ahogyan ígértük: új rövid képzésekkel köszönt be nyár végén az új tanév!

Az alábbi kínálatban 5 ingyenes rövid (15 és 30 órás) képzés érhető el – várjuk a gyors jelentkezéseket!

Valamennyi képzéssel kapcsolatban fontos információ:

A jelentkezés módja és ideje:

 • a képzésen való részvétel minden esetben ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
 • a jelentkezéseket az adott képzéshez mellékelt jelentkezési lapon e-mailben várjuk, az ott megadott emailcímre!
 • minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel

nyárvégi virágok

Legfrissebb ajánlataink – időrendi sorrendben:

LAST MINUTE – UTOLSÓ HELYEK KIADÓK:

A képzés címe: Módszerek a pedagóguskompetenciák tükrében (magyartanítás) (15 órás képzés!)

A képzés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. (magyar 1. sz. tanterem) (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 napon, 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. augusztus 26. szerda 9.00 – 13.00
 2. időpont: 2015. augusztus 26. szerda 14.00 – 18.00
 3. időpont: 2015. augusztus 27. csütörtök 9.00 – 13.00

A képzést vezeti: 

 • Dr. habil. Cserjés Katalin PhD, az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék oktatója
 • Zs. Sejtes Györgyi, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája magyar szakos szakvezető tanára, innovációért és a művészeti iskoláért felelős igazgatóhelyettese. További jogviszonyban egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén.
 • Erdélyi Eszter, magyar-történelem, mozgókép- és médiaismeret szakos középiskolai tanár, Deák Gimnázium; SZTE BTK Vizuális Kultúra és Médiaismeret Tanszék, szakmódszertan óraadó
 • Kondász Rózsa, magyar-történelem-drámapedagógia szakos középiskolai tanár, Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben vasskatalin@vnet.hu címre várjuk!
 • jelentkezési határidő: 2015. augusztus 24. (hétfő) 16.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

nyárvégi virágok

LAST MINUTE – UTOLSÓ HELYEK KIADÓK:

A képzés címe: Új lehetőségek a gyógytestnevelésben (Mozgáskultúra fejlesztés – differenciált torna) (15 órás képzés!)

A képzés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, Szabadság út 4. (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 13.00 – 18.00
 2. időpont: 2015. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 16.15

A képzésben részt vevő oktatók: Dr. Fest Sarolta, Bajomi Éva, Konyecsniné Sziklai Cili

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

Célcsoport: a régióban tanítók

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben fest.sarolta@pk.gff-szarvas.hu címre várjuk,
 • jelentkezési határidő: 2015. augusztus 25. (kedd) 16.00 óra (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

nyárvégi virágok

VADONATÚJ KÉPZÉS:

A képzés címe: Oral history az ember és társadalom műveltségterület tanításában (15 órás képzés!)

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 4 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. szeptember 4. (péntek) 15.00 – 18.00
 2. időpont: 2015. szeptember 5. (szombat) 8.00  – 12.00
 3. időpont: 2015. szeptember 18. (péntek) 15.00 – 18.00
 4. időpont: 2015. szeptember 19. (szombat) 8.00  – 12.30

A képzést vezeti: Dr. Jancsák Csaba főiskolai docens

A képzés rövid bemutatása:

A képzés célja a tanári gyakorlatba beépíthető elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása az oral history tárgyköréből. A képzés további célja a kerettanterv által meghatározott ismeretek megértését és elmélyítését segítő interaktív módszertanban szerezhető jártasságok kialakítása az általános és középiskolai történelemtanárok körében. A képzést az elméleti megalapozottság mellett gyakorlatorientált szemléletmód jellemzi.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

Célcsoport: a régióban tanítók

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a jancsak@jgypk.szte.hu címre várjuk,
 • jelentkezési határidő: 2015. szeptember 1. (kedd) 12.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

nyárvégi virágok

KÉPZÉS ÚJ IDŐPONTBAN:

A képzés címe: Felnőttképzési ismeretek (15 órás képzés!)

A képzés helyszíne: SZTE BTK Wittmann-terem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. szeptember 5. szombat 9.00 – 16.00
 2. időpont: 2015. szeptember 12. szombat 9.00 – 17.00

A képzést vezeti: dr. Kőfalvi Tamás egyetemi docens (SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tanácsadó testületének tagja

A képzés célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek a felnőttképzés szabályozási környezetével, a felnőttképzési tevékenység folytatásának legfontosabb követelményeivel, szervezeti, jogszabályi és módszertani sajátosságaival. A képzés indokoltsága elsősorban abból fakad, hogy a felnőttképzés önálló, a közneveléstől és a felsőoktatástól eltérő, 2011 óta alapjaiban megváltozott jogszabályi környezetben folyik, ugyanakkor a felnőttképzési tevékenység folytatása számos köznevelési és felsőoktatási intézmény számára jelenthet kitörési pontot, erősítheti ezen intézmények szakmai portfólióját, tematikáját, valamint nem utolsó sorban bevételi forrást is jelenthet.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben kofalvi@hist.u-szeged.hu címre várjuk,
 • jelentkezési határidő: 2015. szeptember 3. (csütörtök) 12.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

nyárvégi virágok

LAST MINUTE – UTOLSÓ HELYEK KIADÓK:

A képzés címe: Közlésformák a magyar nyelv- és irodalomórán (30 órás képzés!)

A képzés időpontjai és helyszínei: 

 • 2015. szeptember 18-19. (Szeged, Egyetem utca 2., fsz. Vajda György Mihály terem);
 • 2015. október 2-3. (Szeged, Egyetem utca 2., II. em. Mészöly Gedeon terem)

A program célja:

A képzés közvetlen célja az órai közlésformák tárházának bővítése. Az egyes formákra jellemző lehetőségek és korlátok árnyalása azért szükséges, hogy mind a tanár, mind a diákok körültekintőbben választhassák meg, és hatékonyabban használhassák a verbális és audiovizuális megnyilatkozás egyes változatait mind szóbeli, mind írásos formában. Az esszétől vagy előadástól a vitázó hozzászóláson vagy kritikai kommentáron át a gesztusokkal, vizuális vagy hangzó anyaggal gazdagított prezentációig érintett szövegfajták sajátosságaival kívánunk foglalkozni.

Az elméleti ismereteket bővítő, de alapvetően gyakorlati orientáltságú program közvetett célja olyan tanári kompetenciák és készségek fejlesztése, melyek segítségével az irodalom- és nyelvtanórák adott témaköreit hatékonyan ki lehet aknázni az órák formájának, gyakorlati megvalósulásának frissítésére, s ezzel a diákok érdeklődésének és aktivitásának fokozására.

Érdeklődni lehet: Dr. Fogarasi Györgynél, fogarasi@hung.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 1.

További részletek: ITT!

 Valamennyi rövid képzésünkre szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat!