Skip navigation

10.3.2. A tanítási dráma alkalmazásának feltételei

Néhány alapvető kérdést tisztáznunk kell ezzel kapcsolatban.

  • Olyan témát kell kiválasztanunk a drámapedagógia módszereivel történő feldolgozáshoz, amit hitelesen tudunk mi magunk közvetíteni.
  • A pedagógus személyisége a drámapedagógia eszköztárához tartozik, ezért alap szakmai ismeretek nélkül, azt gondolom, mindenkinek meg kell elégednie az „A” típusú gyakorlatok beépítésével a feldolgozó folyamatba, vagy a fentiekben említett egyszerűbb módszerek egyikének alkalmazásával.
  • A feldolgozandó téma adta tanítási-tanulási tartalmak specifikumait, a szituációban rejlő drámai elemzés lehetőségeit.(Pl.: Az erdő lakóinak új otthont kell keresni)
  • Figyelembe kell venni, hogy a választott dramatikus tevékenységek mennyire szolgálhatják a megismerést, megértést.
  • A téma feldolgozásával mennyire szeretnénk konfliktuskezelési, identitás tudatot erősítő vagy más egyéb nevelési céllal megfogalmazott tanulási területek problematikáját szolgálni.
  • A tanító, drámatanár gyakorlottságát, tapasztalatát, dramatikus képességeit.
  • A diákok fogékonyságát, életkorát, dramatikus tapasztalatát, együttműködési készségét.
  • A gyerekek a választott témához kapcsolódó meglévő tapasztalatait, ismereteit.
  • A tanulók viszonyulását az adott témához.