Skip navigation

10. fejezet: A drámapedagógia eszköztára a környezet- és természetismeret órákon

Célkitűzés

A hallgató

- Ismerje meg a drámapedagógia alapfogalmait, a drámapedagógia alkalmazási lehetőségeit a környezet- és természetismeret oktatásban,

- bővüljön módszertani eszköztára.

A megszerzett ismeretek legyenek hatással a szaktárgy tanításán kívüli pedagógiai tevékenységeikre is.