Skip navigation

1. fejezet: A környezeti nevelés és módszerei I

Célkitűzés

A hallgató

- ismerje meg a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának célját, feladatait, azt, hogy hogyan alakítható az ökológiai szemlélet kisiskolás korban.

- legyen képes fenntarthatósági témák feldolgozására és feldolgoztatására.