Skip navigation

10.3. Az emlékezet zavarai

Az emlékezeti zavar tünetei általában 3-15 éves korban jelentkeznek. A megjelenés formája változó, attól függően, hogy melyik tanulási tevékenység elsajátításában okoz problémát:

Verbális akusztikus emlékezet

Ha a verbális-akusztikus emlékezet sérült, akkor a szövegre emlékezés már a kezdetnél elakadást okoz, ezért a gyermek el sem jut a műveletek kiválasztásáig. A bevésést nem a lényegre való támaszkodás irányítja, hanem egy-egy szövegrész izolált, mechanikus bevésése. Tovább rontja a teljesítést, ha az emlékezet munkáját nyelvi elmaradások fékezik.

A verbális információk megtartásáért felelős fonológiai hurok. Működésében fontos szerepet játszik:

Fonológiai hasonlósági hatás: az egymáshoz hasonló hangok felidézése nehezebb, mint a különbözőké.

Szóhosszúsági hatás: hosszabb szavakból kevesebbet tudunk megjegyezni, illetve felidézésük hosszabb időt vesz igénybe.

Artikulációs elnyomási hatás: ha szavak megjegyzése közben hangos artikulációt kell végeznünk, az sokszorosan megnehezíti a memorizálást.

Irreleváns beszéd - hatás: a megjegyzendő szavakhoz nem kapcsolódó és/vagy nem hasonló auditív ingerek kevésbé zavarják a megjegyzés folyamatát.

Szeriális (vizuális, akusztikus, intermodális) emlékezet

Itt egy mennyiséget és azok sorrendjét szimultán kell felidéznünk. Ha ez sérül, a tárolt egységek mennyiségének (kapacitás) és sorrendjének egyidejű felidézése nehézséget okozhat. A vizuálisan vagy akusztikusan bemutatott sorozatok reprodukálása egyaránt sikertelen lehet.

Hallgatók figyelmébe!

Az ilyen problémákkal küzdő gyerekek nem szeretik a meséket, mert a felidézés sorrendje rosszul működik, így a tartalom értése sikertelen lesz. A szóbeli számlálásnál a részeredményeket kiszámítják, de nem tudják megőrizni, ezért hibás megoldásokra jutnak.

Téri-vizuális emlékezet

A térben tájékozódás feladatai a vizuális egész részeinek, valamint a tériség kettősségének fenntartása. Ha csak homályos, nem szervezett képet alkot a személy az ábráról, az alakzatok bevésése a globális jegyekre összpontosul csupán, és a felidézés hiányos lesz. A hibás működés további következményeként nem rögzül például a téri helyzet szerint eltérő betűalakok különbsége. A felismerésnél ekkor csak az alaki azonosság az egyetlen szempont, a téri elhelyezés különbségére emlékezés már nem jelenik meg. Nehezítő tényező a matematikai műveletek sorrendjének felidézésében a műveletek irányának téri különbsége.

Szukcesszív (egymás utáni)- szimultán (egyidejű) emlékezet

Az egymás utáni események megjegyzési zavara. Az adatok önálló egységként „lebegnek” a memóriatárban, nem kapcsolódnak az előzetes ismeretekhez.

Hallgatók figyelmébe!

Ezt tapasztaljuk meg, amikor a tanulók az előzőleg tanult ismereteiket nem kapcsolják az újhoz. 

A spontán szimultán emlékezet az epizódikus emlékezet sajátossága. Minden, ami az adott eseménnyel kapcsolatos, egyszerre idéződik fel. Az emlékezet zavara esetén töredékes a felidézés, lényeges elemek esnek ki.