Skip navigation

12. fejezet: Az iskolakészültség mérésének lehetőségei II.

Előszó

Az iskolai alkalmasság mérése a korábban tárgyalt fejezetek mérőeszközeinek felhasználása mellett olyan megfigyeléseket és vizsgálatokat is igényel, amelyekkela gyermek komplex megismerése megvalósul. A fejezetben egy szempontsor és videó felvételek segítik a vizsgálati szituációk értelmezését, a kapott adatok értékelését.

A fejezet célja az eddig tanult mérési eljárások szintézisével az iskolai alkalmasság kritériumainak megállapításának bemutatása.