Skip navigation

15. fejezet: A pedagógiai diagnosztika etikai kérdései. A stigmatizáció és következményei

Előszó

A tanegység egyes fejezeteiben megismerkedtek azokkal az alapvető diagnosztikai eljárásokkal, amelyek segítségükre lesznek tanulóik megismerésében. Eddig arról szóltak az egyes fejezetek, hogy mit mérhetnek, most pedig arról, hogyan kell a mérés etikai elvárásait teljesíteniük. A diagnózis kéretlen kísérője a stigmatizáció.

A fejezet célja a diagnosztikai etikai érvek megismerése.