Skip navigation

3.4. A (gyógy)pedagógiai vélemény

Egy pedagógiai vélemény akkor tölti be funkcióját, ha az általános jegyek helyett az egyéni sajátosságokhoz ad folyamatosan információkat. Pedagógiai vélemény csak akkor készül a tanulóról, ha valamilyen probléma merül fel az iskolai munkájával, tanulásával kapcsolatban, és a vélemény megadásával segítség kérhető: fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyermekorvos számára összefoglalóként, mintegy leletként íródjék. Ebben az esetben feltételezhető, hogy tartalmának jóval mélyebbnek, komplexebbnek kell lennie, mint a lezáró szöveges pedagógiai értékelés.

A pedagógiai vélemény szempontsorát az alábbi táblázat tartalmazza: Pedagógiai vélemény szempontsora

A pedagógiai vélemény elkészítésénél ügyelnünk kell arra, hogy ne legyen egyoldalúan csak a negatívumokra korlátozódó jellemzés. A teljes személyiséget mutassa be, ne csupán a magatartásra vagy a tanulásra vonatkozó jellemzőket. kerüljük a sablon mondatokat és az általánosságokat. Fontos még, hogy a pedagógiai vélemény a fejlődési folyamatra összpontosuljon.