Skip navigation

5.3. A beszédhanghallás készség felvétele és értékelésének módja

A vizsgálat egyéni formában történik. A szocialitást is mérjük, ezért figyeljük a kapcsolatfelvételt, feladatvállalást is. Ismét egy erkölcsi érzéket fejlesztő mesével indítjuk a vizsgálatot. A szocialitás felsorolt összetevőinek értékelési szempontjait a Szocialitás feladatlapon láthatják.

A beszédhanghallás mérésével a készség alacsonyabb szintű működését mérjük. Csak felismeréssel kell a gyermeknek/tanulónak eldöntenie a beszédhangok tulajdonságait.

A teszt rövid változatának lapja 15 itemből áll. Az első hét oppozíciós szópárok képeit tartalmazza. A választás a vizsgálatvezető döntése. A nyolcadik és a kilencedik feladat mások ejtésében, értelmes szóban kéri a beszédhangok tulajdonságainak megítélését. Négy további szópárnál a hangsor azonosságát vagy az eltérését kell eldönteni. Végezetül két értelmetlen szópárban is ugyanez a feladat. 

A fonémadöntés a beszédhangok tulajdonságaira vonatkozik: a beszédhangképzés helye, a beszédhangképzés módja, a beszédhangok időtartama, a beszédhangok zöngéssége, a képzés hangsora (ez nem beszédhang tulajdonság)

A teszt hosszú változata esetén összesen 60 feladat teljesítését értékeljük. A Fejlődési mutatóban a rövid és a hosszú változatnak külön jegyzőkönyve van.

A beszédhanghallás készség tesztlapja (részlet)
Mozaik Kiadó, Szeged 2004.

Hallgatók figyelmébe!

A 6; 2 éves, óvodás gyermekkel a beszédhanghallás és a tesztfelvételhez tartozó szocialitás vizsgálatának felvételét láthatják. Figyeljék meg a vizsgálatvezető instrukcióit, és azt, hogy mennyi szóbeli segítség adható a feladat elvégzéséhez. Figyeljék meg, mikortól rövidítette a vizsgálatvezető az instrukció szövegét.

Elemezzék a vizsgált kislány beszédhanghallás tesztben nyújtott teljesítményét az öt összetevő szerint! Melyik összetevőben tévesztett?

A bizonytalan válaszok száma miatt érdemes felvenni vele a teszt hosszú változatát, vagy a teljesítmény elég a fejlesztés tervezéséhez?

Az egyforma-nem egyforma kifejezések megértésénél alkalmazzuk a képi megerősítést a videóban látottak szerint.

Elemezzék a vizsgált gyermek szociális készségét az alábbi szempontok szerint: 

  • kapcsolatfelvétel
  • feladatvállalás

Az erkölcsi érzéket vizsgáló mesénél hogyan értékelik a teljesítményét?