Skip navigation

5. fejezet: A DIFER Programcsomag felhasználása, a kapott adatok értelmezése

Előszó

A tesztrendszert – az írásmozgás-koordináció, valamint a szocialitás néhány elemének kivételével – egyéni vizsgálat keretében használjuk. Összesen három alkalommal mérünk, alkalmanként két készséget, valamint a hozzájuk tartozó szocialitás próbáit. A pontos beosztás „Szocialitás” tesztlapon található meg.

A fejezet célja, hogy megismerjék a DIFER használatának módját és a kapott adatok értelmezését. 

A teljes méréssor beosztási rendszere
Mozaik Kiadó, Szeged 2004.

A mért készségek felosztási rendszere az arányos terhelést és a szocialitás komplex megfigyelését teszi lehetővé. Többségi gyermekeknél/tanulóknál egy-egy mérési alkalom 5-15 percet vesz igénybe. Tanulásban akadályozott tanulóknál a mérési idő ennek kétszerese, vagy akár háromszorosa is lehet. Egy-egy mérési alkalom után minimum 15 perc szünetet kell tartani. A vizsgálati rendszer beosztásától nem térhetünk el, kivéve, ha értelmileg akadályozott tanulót vizsgálunk (lásd 6. fejezet)

A készségmérő tesztek jegyzőkönyve a gyermekek/tanulók egyéni fejlődését dokumentáló Fejlődési mutató füzetet. Nyolc egymás utáni mérés eredményének bejegyzésére van hely a félévenkénti vagy évenkénti mérés adatainak rögzítésekor. A Fejlődési mutató praktikusan használható eszköz, a gyermek viheti magával, amikor pl. óvodából iskolába megy, vagy intézményt vált, vagy valamilyen szakszolgálati vizsgálatára van szükség.

Fejlődési mutató
Mozaik Kiadó, Szeged 2004.

A mérésekbe befektetett munka sok támpontot nyújt a fejlesztő munka tervezéséhez, a megszerzett tapasztalatok felhasználásához. (Józsa, 2004). A tesztrendszer egyik előnye, hogy előképzettség nélkül használható, így a tanulók osztályfőnöke, gyógypedagógusa egy másik oldalról kap képet tanulója teljesítményéről.

A készségek fejlődési folyamatának jellemzéséhez Nagy József egy ötszintű fejlődési modellt dolgozott ki: előkészítő, kezdő, haladó, befejező, majd optimális szinttel. A gyermek fejlődésének jellemzésekor azt adjuk meg, hogy a készség elsajátításának melyik fázisában van (Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004). A táblázat felső sorából az elért pontszámot kell bekarikázni. Az alatta levő sorban látható százalékos értékek a készség teljesítési szintjét százalékban fejezik ki, és a fejlődési modell szerinti készségszintet is megmutatják.

A DIFER hét tesztjének az összevont mutatója a DIFER-index. Egyetlen számba sűrítve láttatja a gyermek elemi alapkészség-rendszerének fejlettségét. Egyidejűleg megbízható iskolakészültségi mutató. (Józsa, 2011).