Skip navigation

6.1.2. A DIFER és a HKI együttes használati lehetősége

Az értelmileg akadályozott tanulók közös mérési lehetőségére megkerestük a HKI olyan itemeit, amelyek mérése a DIFER Programcsomag egyes szubtesztjeivel is elvégezhető.

A tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók közös mérési lehetőségét kísérletképpen úgy oldottuk meg, hogy a HKI egyes elemeit nem a HKI – val, hanem a DIFER egyes szubtesztjeivel vettük fel. A HKI szűrő eljárás indirekt és direkt vizsgálati módokat alkalmaz. A megfigyelést konkrét szempontok teszik egyértelművé, de a direkt vizsgálat eszközrendszere a mérést végzőkre van bízva. Ezt a hiátust pótolja, hogy egységes eszközrendszerként a DIFER tesztrendszert használjuk fel. Megkerestük a HKI olyan itemeit, amelyek mérésére a DIFER Programcsomag egyes szubtesztjei is alkalmasak (Radványi- Fazekasné és Radicsné, 2012).

Az összevetés során meghatároztuk a központi terület adott alterületének megfelelő egyes feladatokat. A 2. sz. táblázatban a DIFER készségmérő elemeit a teszt jelzésének megfelelően nagybetűvel jelöltük.

A bal oszlopban a HKI feladatszámai (központi terület/alterület/feladat), míg a jobb oszlopban a DIFER tesztlapok egyes itemeinek betűjele szerepel.

Például: Kognitív kompetencia (2.) / időbeli tájékozódás (4.) második feladata (2.): ”Megkülönbözteti a napszakokat: reggel, dél, este” (lásd. 2. sz. táblázat első és második oszlopa: 2/4.2. illetve 1. tesztváltozatból: R S T U)

A táblázat a tanulmányban a 221 oldalon látható (Gyógypedagógiai Szemle, 2012,3.)

A táblázat felhasználásával az értelmileg akadályozott tanulók direkt mérése jelentősen kibővül. Egyes DIFER mérőpróbák asszimilálásával összehasonlításra alkalmas eredményeket kapunk a két tanulói populáció készségszintjéről.

Kiskőrösön, az EGYMI-ben a kipróbálás sikeres volt, ami jelentősen segítette a gyógypedagógusok fejlesztési tervezését az enyhén értelmi fogyatékos és az értelmileg akadályozott tanulók együttnevelésében.

Hallgatók figyelmébe!

Végezzék el a vizsgálatot egy értelmileg akadályozott tanulóval. A Gyógypedagógiai Szemle 221. oldalán látható táblázat a vizsgálat jegyzőkönyvi alapjául szolgál.

Tapasztalataikat rögzítsék, és osszák meg hallgatótársaikkal!