Skip navigation

6.1. Értelmileg akadályozott tanulók diagnosztikai mérése

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelhetőségük megítélését segítheti egy olyan közös mérőeszköz, amely nem eltéréseiket, hanem hasonlóságaikat bizonyítja a többségi és a tanulásban akadályozott tanulónépességhez. Személyiségprofiljuk mérőeszközét (HKI) kiegészítettük a DIFER készségmérő tesztsorozatának adaptálható elemeivel. A HKI és a DIFER mérőeszköz közös használata a tanulók pontosabb megismerését segíti, és így az együttnevelés, az integráció új diagnosztikai és fejlesztő eszköze lehet. A fejezetben integrált helyzetként értelmezzük az "eggyel feljebb típusú" integráció azon helyzeteit, amikor kognitív képességeik alapján eltérő, náluk jobb képességű gyermekek közé, de nem a többségi általános iskolai csoportba kerül a tanuló (korábbi terminológiával: az enyhén értelmi fogyatékos tanulók osztályában tanul a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek). Az értelmileg akadályozott tanulók csoportjából a tanulmányunkban ismertetett eredmények a súlyosan sérültek eseteire nem, csupán a középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek enyhe fokban értelmi fogyatékos iskolásokkal történő együttnevelésére vonatkoznak. Az autisztikus tüneteket mutató tanulásban akadályozott vagy értelmileg akadályozott tanulók mérésének kipróbálása a DIFER tesztrendszerrel még várat magára. 

Hallgatók figyelmébe!

Az erőteljes integráció hozadékaként az eltérő tantervű általános iskolákban tanuló tanulásban akadályozott tanulók száma erősen megfogyatkozott. Az iskolák fogadni tudják az értelmileg akadályozott és az autisztikus tüneteket mutató tanulókat is.

Hospitálási/tanítási tapasztalataik alapján hogyan vélekednek erről az állításról?

A pedagógiai diagnosztikai szemlélet az együttnevelésre vonatkozó gyógypedagógiai törekvéseknél az eltérések helyett a hasonlóságokra hívja fel a figyelmet. Arra alapoz, hogy a sikeres fejlesztés alapja elsősorban a készségmérés és az erre épülő készségfejlesztés lehet, független attól, hogy a tanulók az értelmi fogyatékosság melyik sávjába tartoznak (Wember, 2003). A szegregáló típusú iskolákban akkor eredményes az oktatás-nevelés, ha az egyéni kompetenciákra alapoz, azokat méri és fejleszti. Az integrált formában fejlesztett értelmileg akadályozott tanulóknál pedig az együttnevelés tervezését teszi hatékonyabbá egy közös szempontok alapján készülő képességfelmérés.

A DIFER Programcsomag ma már a tanulásban akadályozott tanulók legális mérőeszköze. Alkalmazása elterjedt, és egyre inkább kiszorítja az intézmények pedagógiai programjaiban egyénileg összeállított diagnosztikai szempontsort. Jelenleg a mérésre épülő fejlesztés adaptációs lehetőségeinek kutatása a kihívás.

Hallgatók figyelmébe!

A DIFER programcsomag tartalmát, felhasználási módját, a kapott adatok értelmezését a 4. és 5. fejezet tartalmazza.