Skip navigation

7.1. A DIFER Programcsomag bővítése: a rendszerező képességet mérő teszttel

A gondolkodás, a gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése a többségi és a speciális pedagógiának egyaránt központi kérdése. A speciális nevelési eljárások alapkérdése, hogy a környezeti és/vagy organikus eredetű tanulási korlátozottságot hogyan lehet csökkenteni, hogyan lehet fokozni ennek érdekében a pedagógiai módszerek hatékonyságát. Ahhoz, hogy eredményesen fejleszthessük a gondolkodási képességeket, ismernünk kell struktúrájukat, fejlődésük jellemzőit.

A gondolkodási képesség (kompetencia) kapcsolati hálóját Nagy József (2010) így értelmezi: 

A kognitív kulcskompetenciák kölcsönhatása (Nagy, 2012, 270.)