Skip navigation

7. fejezet: A DIFER továbbfejlesztésének útjai: a rendszerező képesség mérése

Előszó

Ebben a fejezetben a DIFER programcsomag bővítési tervezéseként helyet foglaló rendszerezési képesség mérési és fejlesztési eredményeit ismertetjük. A még kísérleti fázisban levő tesztbővítési munkában már a tanulásban akadályozott tanulók körében is megtörtént a kipróbálás.

A fejezet célja a rendszerező képesség összetevőinek megismertetése, a gondolkodási művelet mérési módjának bemutatása