Skip navigation

8. fejezet: A taníthatóság mérése

Előszó

A pedagógiai diagnosztika egy olyan területét mutatja be a fejezet, ahol a diagnózis célja nem elsősorban az állapot felmérése, hanem annak megállapítása, hogyan, és milyen eszközökkel lehet a legjobban segíteni a gyermeket. Megismerjük a tanuló tanulási stílusát, megoldási stratégiáit. A folyamatdiagnosztika közben a gyermek is kap visszajelzéseket saját teljesítményéről. A szemlélet alapja az un. „Dinamikus értékelés” (Lidz, Guthke, Wingerfeld, Feuerstein, Rogoff, Grinkorenko stb.)

A fejezet célja, hogy a hallgatók a taníthatóság mérésének szemléletét alkalmazzák tanulóik kognitív területeinek fejlesztésében, lássák a fejlesztésben a fokozatosságot és az egymásra épülést.