Skip navigation

9.2. A figyelem tulajdonságai

Koncentráció: tartós figyelem – egy bizonyos dologra összpontosítunk – a többi ingerhatást figyelmen kívül hagyjuk. Azt mutatja meg, hogy mennyire vagyunk képesek összpontosítani egy bizonyos ingerre, tevékenységre stb.

Erősség: a figyelem ereje (intenzitása) a koncentrációnak a mértékét adja meg. Felületes, vagy tartós és erős a koncentráció.

Terjedelem: az információk azon mennyisége, amelyet egy bizonyos időegység alatt a figyelmi szűrőn átviszünk. Arra ad választ, hogy például hány tárgyat tudunk egy adott pillanatban figyelmünkkel megragadni.

Tartósság: azt mutatja meg, mennyi ideig vagyunk képesek figyelmünket egy tárgyra, jelenségre fókuszálni. A figyelem e jellemzőjét számos tényező befolyásolja: az inger változatossága, vagy monoton jellege, érdeklődésünk, arousal szintünk (a szervezet általános izgalmi és éberségi állapota), feladattudatunk stb. Mindezek miatt a figyelem tartósságát illetően nagy egyéni eltérésekkel találkozhatunk.

Megszokás: (habituáció) azok az ingerek, melyek gyakran és ugyanúgy érnek bennünket, elveszítik hatásukat. Már nem figyelünk rájuk. Egy védekezési reakció, hogy a figyelmi energiát az új ingerek felé tudjuk összpontosítani.

A figyelem megosztottsága: azt jelzi, hogy egyszerre hány dologra tudunk párhuzamosan figyelni. Egyidejűleg csak akkor követhetünk figyelmünkkel két párhuzamos tevékenységet, ha az egyik tevékenység már automatikus. Ebben a folyamatban működik egy koncentrált figyelem (amire figyelünk) és egy figyelmi kontroll (amit ellenőrzünk). A figyelmi kontrollal kísért tevékenység jól begyakorolt kell, hogy legyen, egyébként nem figyelem megosztása, hanem állandó figyelemváltás van.

Átvitel: azt fejezi ki, hogyan tudjuk figyelmünket egyik dologról egy másik dologra átirányítani. Az átvitel történhet szándékosan és spontán, akaratunktól függetlenül. 

Hallgatók figyelmébe!

Mondjanak példákat és szituációkat spontán és akaratlagos figyelmi átvitelre!

A megoszthatóság és az átvitel rugalmas folyamat, ellentéte a tapadás. A tanulási korlátok egyik jellemző tünete – főleg a tanulásban akadályozott gyermekeknél- a rugalmatlanság, merevség. (Cziegler, 2001 lásd: http://etszk.u-szeged.hu)

Hallgatók figyelmébe!

Hospitálásaik során gyűjtsenek szituációkat a tanulásban akadályozott tanulók figyelemváltási nehézségeiről, a figyelem tapadásáról!