Skip navigation

10. fejezet: Tudáskínáló és informáló típusú szövegek feldolgozása

Célok

Ezen az órán a tudáskínáló és az informáló típusú szövegek feldolgozásának sajátosságaival ismerkednek meg a hallgatók. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákkal is gazdagítjuk a jelöltek tapasztalatait.