Skip navigation

13.2 Szókitöltős teszt

Szókitöltős teszt

A tanultak alapján pótolja a hiányzó szavakat!

1. A kompetencia komplex, jellemzőkkel körülhatárolható tudást jelent, mely jellemzők közül legfontosabb annak , az eredeti tanulási szituációtól helyzetben való alkalmazhatósága.

2. A szöveg jellegű és értelmi egység.

3. A szövegtípus kialakult, hagyományozott szövegforma, mely sajátos és jelenik meg, általában meghatározott célhoz, beszédhelyzethez, témához, kötődik, s átfogja a közlés minden területét.

4. A műközpontú elemzés fókuszában a áll.

5. Az elemzésnél a műnek az olvasóra tett hatása, az olvasó reflexiói állnak a középpontban.

6. Az RJR-modell 3 fázisa: , , .

7. A drámapedagógia elsődleges célja a drámán keresztül történő .

8. A drámapedagógia a és a módszere is.

9. A drámajátékok szoros kapcsolatban állnak a tanulási módszerekkel.

10. Az olvasókönyvek magyarázó típusú szövegei kimondottan ismeretterjesztési céllal íródnak, tehát nem kell a gyerekeknek.

11. A dokumentum típusú szövegek jellegéből adódik, hogy általános érvényű nem lehet adni az értelmezésükhöz.

12. A dokumentum típusú szövegek esetében mindenképpen olvasással történjen a szöveggel való ismerkedés.

Enable JavaScript