Skip navigation

13.3 Feleletválasztós teszt

Feleletválasztós teszt segítségével adjon számot tudásáról! Vigyázzon! Több jó válasz is lehetséges!

Kérdés

1. Melyeket soroljuk a szövegértés sikerét befolyásoló tényezőkhöz?

Válaszok

A jó olvasástechnika

Az olvasó háttértudása (világtudása)

A szöveg lelőhelye, forrása

Az ismeretek mozgósításának képessége

Az adott nyelv rendszere, pragmatikai, stilisztikai szabályai

Visszajelzés

Kérdés

2. Válassza ki az igaz állításokat!

Válaszok

A hangos olvasás gyakorlását össze kell kötni beszédművelési, beszédtechnikai gyakorlatokkal.

A válogató olvasás fejleszti a szövegben való tájékozódás képességét, a memóriát, a figyelmet és a gyorsaságot egyaránt.

A néma olvasás természetes módja a követő olvasás.

A társas olvasás hátránya, hogy nem eléggé gazdaságos.

A tanítói bemutató olvasás kiváltható az élménykínáló szöveg művészi bemutatásával.

Visszajelzés