Skip navigation

13. fejezet: Ellenőrző feladatsor

Célok

Az 1-10. óra anyagához kapcsolódó önellenőrzési feladatok megoldása visszajelzést ad a hallgatónak a tananyag feldolgozása során szerzett ismeretei mélységéről.