Skip navigation

1. fejezet: A szövegfeldolgozás célja, feladatkörei

Célok

Az elméleti ismeretek elsajátításán túl önálló véleményt is alkotnia kell a hallgatónak az olvasottakkal kapcsolatban.