Skip navigation

2.1 Elmélet

A fejezet elméleti részében a következő témák gazdagítják a hallgatók tartalmi tudását:

-Tudás és kompetencia

-Kulcskompetenciák, anyanyelvi kompetencia, anyanyelvi kommunikáció

-A szövegfeldolgozás és az anyanyelvi kompetencia kapcsolata

-Ismeretek a szövegről: a szöveg fogalma, szövegtípusok.