Skip navigation

3.1.4 Az olvasástechnika fejlesztésének területei

Az értelmes és kifejező olvasást célként kitűzve a fejlesztés területeinek megközelítése történhet akusztikai oldalról, illetve nyelvi egységek felől.