Skip navigation

3.1.5.3 A hangos és a néma olvasás kombinált fejlesztése

A feladattól függően történhet egyéni és társas olvasás keretében is.

Tulajdonképpen minden olyan, a hangos olvasásnál felsorolt változat kombinált fejlesztés is egyben, ahol a gyermekek egy része hangosan, a többi némán olvas. Az alábbi két változatot mégis érdemes külön megemlíteni, hiszen ezeknél hosszabb ideig tartó néma és hangos olvasás váltják egymást.

Változatai:

-Búvópatak-, vagy alagútolvasás:

Társas olvasási forma. A gyerekek vezényszóra hangosan olvasnak, majd előre megbeszélt jelre (taps, csengő) némán, majd újabb jelre ismét hangosan olvasnak. A néma olvasás szakaszában ujjukkal (szemükkel) követik a szöveget.

-Piramisolvasás:

Egyéni és társas olvasási formában is lebonyolítható. Egyre hosszabb szóalakokat, szószerkezeteket, vagy egyre bővülő mondatokat olvasnak a gyerekek úgy, hogy először némán elolvassák magukban, majd egyéni vagy társas olvasás formájában hangosan is felolvassák. Szószerkezeteknél, mondatoknál mindenképpen egyéni olvasásra is törekedjünk, hiszen a kifejező olvasás a cél! Alkalmazhatjuk – főleg alsóbb évfolyamon vagy nehezen olvasható szavak esetén – csak hangos olvasásként is, amikor a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat először a tanító olvassa fel, utána a gyerekek.