Skip navigation

3.1 Elmélet

A fejezet elméleti részében a következő témák gazdagítják a hallgatók tartalmi tudását:

-A szövegértés sikerét befolyásoló tényezők

-Olvasástechnika és szövegértő olvasás: az olvasásképesség szerveződése

-Az olvasástechnika fejlesztése. A tanítói bemutató olvasás

-Olvasástechnikai hibák és javításuk