Skip navigation

4.1.2.2 A mondatok megértése

A mondat jelentése több annál, mint a benne levő szavak összerakása. A szójelentés magyarázatánál is megfigyelhettük, milyen fontos a mondat a megértésben. A mondatok jelentését pedig sokszor a szövegkörnyezetben értjük meg. Előfordul, hogy a mondat grammatikai nehézségei is gondot okoznak. Milyen mondatokra gondolunk? Figyeljünk meg néhányat!

-Fordított szórendű mondatok (az alany a végén van), pl. Nyárfák között áll a kunyhó.

-Aszimmetrikus mondatok (az alanyi vagy az állítmányi rész sokkal terjedelmesebb), pl. A kunyhó a hegység egyik szűk völgyében magas nyárfák között áll.

-Fordított szórendű és aszimmetrikus mondatok, pl. A hegység egyik szűk völgyében magas nyárfák között áll a kunyhó.

-Megszakított sorrendű mondat, pl. Az ajtót a kislány becsukta. > A kislány becsukta az ajtót.

-Hiányos mondatok: A nyárfák között kunyhó. > A nyárfák között áll, van a kunyhó.

-Sok bővítményt tartalmazó egyszerű mondatok, pl. A piros tetős kicsi kunyhó a hegység egyik szűk völgyében magas nyárfák között éppen csak össze nem roskadva állt.

-Összetett vagy többszörösen összetett mondatok, pl. Azt határozták el a debreceniek, hogy olyan harangot csináltatnak, amelynek a hangját még a szomszéd falvakban is meghallhatják, így még a hortobágyi pásztor is tudni fogja, mikor van dél. (Krúdy nyomán)

Tanítói kérdésekkel tudjuk a megértést ellenőrizni, és ha szükséges, akkor a mondatok átszerkesztésével lehet a tartalmat megmagyarázni, megmagyaráztatni.

A mondat megértésének ellenőrzése úgy is történhet, hogy megkérjük a gyerekeket, keressék ki a szöveghez készült tankönyvi illusztráció alapján azt a mondatot, amit a kép ábrázol.