Skip navigation

6.1 Elmélet

A fejezet elméleti részében a következő témák gazdagítják a hallgatók tartalmi tudását:

-Módszerek és munkaformák a szövegfeldolgozó órákon

-Kooperatív tanulásszervezés

-Kooperatív technikák

- Projekt módszer