Skip navigation

8.4 Az önellenőrzés feladatai

Igaz-Hamis kérdés

A tanultak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti Igaz és Hamis szavak előtti körbe klikkelve jelölje!

Kérdés 1

1. Az epikus műnem legfőbb jellemzője a cselekmény, mely szereplőkhöz, a helyszínekhez, időhöz kötött.

Kérdés 2

2. Az olvasókönyvekben megjelenő epikai műfajú szövegek cselekménye lineáris szerkezetű.

Kérdés 3

3. A mesék fontos szerepet a gyermekek személyiségfejlődésében, de a kognitív képességek fejlesztésében nincs szerepük.

Kérdés 4

4. A mesék feldolgozása részenkénti szövegfeldolgozással és az RJR-modell alkalmazásával egyaránt elképzelhető.

Kérdés 5

5. Az elbeszélések feldolgozásakor nem használunk jóslási technikákat.

Kérdés 6

6. A szólások és közmondások értelmezése nem alkalmas szókincsbővítésre.

Kérdés 7

7. Az elbeszélések szerkezetének feltárására jól használható a történettérkép.

Kérdés 8

8. A mondák feldolgozása nagyon fontos a nemzethez tartozás, a nemzeti identitástudat fejlesztésében.

Kérdés 9

9. A gyermekkönyvek feldolgozásában jól használható az olvasás-szövegfeldolgozás modelljeinél tárgyalt globális szövegfeldolgozás.

Kérdés 10

10. A gyermekregények feldolgozása csak akkor szolgálja az olvasóvá nevelést, a gyermek nem kötelező olvasmányként, hanem örömforrásként éli meg a könyv olvasását.