Skip navigation

8. fejezet: Élményt kínáló szövegek feldolgozása 1.

Célok

A következő órákon az egyes szövegtípusok, illetve azokon belül a valamilyen oknál fogva sajátos megközelítést igénylő szövegek feldolgozásával foglalkozunk. Az élményt kínáló szövegeknél nem lehet azok mindegyikére vonatkozó feldolgozási módot bemutatni, hiszen műnemek tekintetében is nagyon különbözőek. Az epika és a lírai műnem más megközelítést igénylő sajátosságaik miatt a lírai és az epikai műfajokat külön tárgyaljuk. Ezen az órán az epikai műfajú szövegek feldolgozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk.