Skip navigation

9.4 Az önellenőrzés feladatai

Igaz-Hamis kérdés

A tanultak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti Igaz és Hamis szavak előtti körbe klikkelve jelölje!

Kérdés 1

1. A lírai költeményekben a jelentés sokszor epikus cselekménymozzanatokon keresztül jelenik meg, de a költői üzenet lényegét nem ezek jelentik.

Kérdés 2

2. Versfeldolgozáskor elsősorban részenkénti szövegfeldolgozást érdemes alkalmazni.

Kérdés 3

3. Versfeldolgozáskor a tartalmi elemzést formai elemzésnek is követnie kell.

Kérdés 4

4. A népdalokat feldolgozás nélkül javasoljuk tanítani.

Kérdés 5

5. A történelmi olvasmányok feldolgozása azt jelenti, hogy történelmi ismereteket is számon kérünk a tanulóktól.