Skip navigation

9. fejezet: Élményt kínáló szövegek feldolgozása 2.

Célok

Ezen az órán tovább bővítjük az élményt kínáló szövegek feldolgozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteinket. A lírai műfajok közül foglalkozunk a versek feldolgozásával és szót ejtünk a népdalokról és a balladákról is.

Kiemeljük a még a történelmi olvasmányokat, melyek között főként élménykínáló szépirodalmi elbeszélésekkel, mesékkel, mondákkal, versekkel találkozunk, ezért tárgyaljuk ennél az óránál, bár ismeretterjesztő (magyarázó, tudáskínáló) szövegek is megtalálhatók közöttük.