Skip navigation

Előszó

Célom egy olyan multimédiás tananyag készítése volt, melynek segítségével a tanító szakos hallgatók az anyanyelvi tantárgy-pedagógia oktatásában törzsanyagként szereplő, a szövegfeldolgozás elméletének és gyakorlatának anyagát akár teljes egészében önállóan tudják feldolgozni.

Amelyik fejezetben elméleti anyag szerepel (1-10. óra), ott az önellenőrzés céljából különböző típusú tesztfeladatokkal (feleletválasztós, szókitöltős, igaz-hamis) is találkoznak a hallgatók, melyek segítségével meggyőződhetnek arról, milyen mélységben sikerült elsajátítaniuk a fejezet anyagát. A program segítségével erről azonnali visszajelzést is kapnak. A tananyag gyakorlati jellegéből adódóan igyekeztem olyan változatos gyakorló anyagot biztosítani, mellyel tapasztalati tudás birtokába is kerülhetnek a tanítójelöltek. A videók és a hanganyagok egyrészt a gyakorlás céljára készültek, másrészt mintául szolgálnak a szövegfeldolgozó órák tervezéséhez és lebonyolításához. Az Internetes böngésző segítségével pedig az adott anyagrészhez kapcsolódó érdekességekkel illetve a szövegfeldolgozó órák elméletének gyakorlatának kiegészítésére alkalmas anyaggal találkozhatnak a hallgatók.

Bízva abban, hogy a fent leírt célokat valóban sikerül elérnem, kívánok jó munkát és tanulást minden tanítójelöltnek, aki felhasználja az itt közzétett tananyagot.

H. Molnár Emese

szakmetodikus

Szegedi Tudományegyetem JGYPK TÓKI Tanítóképző Szakcsoport

hmolnare@jgypk.u-szeged.hu