Skip navigation

12.1. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus kompetenciája

Hazánkban az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szabályozza jelenleg. A képzési és kimeneti követelmények felülvizsgálata és átdolgozása folyamatban van.

Feladat

  1. Keressék meg és olvassák el a jelenleg hatályos 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben a jelen témához tartozó információkat!
  2. 3-4 fős csoportokban készítsenek vázlatot a témáról, vizuális információk használatával is!
  3. Tanulmányozzák át Máténé Homoki Tünde (2011): A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve c. munkájának témához kapcsolódó részeit, valamint a Gyógypedagógiai nevelésre vonatkozó táblázatot (Antalné és mtsai, é.n.), és egészítsék ki vázlatukat még fontosnak ítélt információkkal!
  4. Képzeljék el, hogy egy pályaválasztás előtt áll gimnazista megkérdezi, hogy mit tud, mit csinál, mit csinálhat egy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus. Írják le a fentiekben összegzett információkat 5-10 mondatban, úgy hogy közérthető legyen a kérdező számára, illetve, hogy felkeltse az érdeklődését a képzés iránt!