Skip navigation

1. fejezet: A tanulási akadályozottság fogalmának helye a gyógypedagógia fogalomrendszerében

Célok, kompetenciák

A tananyag célja, hogy a hallgatókat megismertesse a tanulási akadályozottság fogalmával, a gyógypedagógia fogalmi rendszerében való elhelyezkedésével.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák elsajátítására alkalmas:

  • a tanulásban akadályozottság fogalmának ismerete,
  • a tanulásban akadályozottság és az értelmi fogyatékosság viszonyának ismerete,
  • az enyhe értelmi fogyatékosság korszerű szinonimáinak ismerete.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • a tanulásban akadályozottság fogalmának differenciált alkalmazására,
  • a tanulásban akadályozott tanulónépesség pontos azonosítására.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

A fogalmak változása

A tanulásban akadályozottság fogalmának kialakulása

A tanulásban akadályozottság és az intellektuális képességzavar fogalmának viszonya

Kategória és alany – néhány példa a szakkifejezések helyes használatára

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom