Skip navigation

2.4. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények és az integráció fejlődése az európai uniós támogatások tükrében

Olvassák el Simon Tünde (2014):EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisigcímű tanulmányából a Központi fejlesztés uniós támogatással 2004−2011 című tematikusegységet (49-51.o). Gyűjtsék össze, milyen támogatási formákkal segítette az Európai Unió a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését!