Skip navigation

3. fejezet: A tanulásban akadályozott tanulók nevelését- oktatását szabályozó dokumentumok

Célok, kompetenciák

A tananyag célja, hogy a hallgatókat megismertesse a köznevelést, azon belül a gyógypedagógiai oktatást szabályozó tantervi dokumentumokkal, továbbá a tantervelmélet legfontosabb fogalmainak tartalmával.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák elsajátítására alkalmas:

  • a köznevelési törvény ismerete,
  • a Nemzeti Alaptanterv (Nat) ismerete,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók irányelvének ismerete
  • az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára készült kerettanterv ismerete.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • tájékozódni a tanulásban akadályozott gyermekek tanítását szabályozó dokumentumok hierarchikus rendszerében, képesek lesznek azok tartalmát a gyakorlati munkájukra lebontani, és megvalósítani.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, ahol kérdésére választ talál.

Tartalom

Az oktatást szabályozó korai törvények viszonya a fogyatékossághoz

A gyógypedagógiai tantervek korai generációja

A decentralizálás nevelési-oktatási dokumentumai

A közoktatást, köznevelést szabályozó törvények

A Nemzeti alaptanterv

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók irányelvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók kerettantervei

Helyi szabályozó dokumentumok

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom