Skip navigation

6. fejezet: A tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók személyiségének és szociális képességeinek fejlődése

Célok, kompetenciák

A hallgatók ismerjék meg a téma hátterében meghúzódó fontos alapfogalmakat (személyiség, személyiségfejlődés, szociális készségek, képességek, kompetencia), valamint e területek tanulásban akadályozott gyermekeknél, tanulóknál megfigyelhető jellegzetességeit. Célunk továbbá annak tudatosítása, hogy az iskolai teljesítmény, az ismeretelsajátítás nem csak a kognitív tényezők függvénye, a nem-kognitív elemek is fontos szerepet játszanak a folyamatokban.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák fejlesztésére alkalmas:

  • gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek, jellemzők ismerete, melyek például a diagnosztikus munka során, vagy az oktatásban, fejlesztésben fontos jelentőséggel bírnak,
  • ösztönző fejlesztési környezet kialakításához szükséges ismeretek,
  • fejlesztő anyagok megalkotásához szükséges alapismeretek.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • reális követelményeket állítani a tanulásban akadályozott tanulók elé,
  • optimális fejlesztési célt kijelölni,
  • az ismeretek rendszerbe integrálására,
  • ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

Személyiség, személyiségfejlődés

Szociális készségek, képességek, kompetencia

A tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók személyiségének és szociális képességeinek fejlődése

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom