Skip navigation

8.3. A tanulásszervezési módszerekkel kapcsolatos hazai gyakorlat alakulása

„A kutatások szerint fokozatos, de jelentős változások figyelhetők meg az iskolák tanulásszervezési tevékenységében” (Török, Szekszárdi és Mayer, 2011). Az alábbi ábrák a tananyag- és tanulásszervezési módok alakulását mutatják a hazai iskolai gyakorlatban, 2002 és 2005 között.

Tanulás- és tananyagszervezési módok, 2002-es adatok, %-os információk (ábra forrása: Golnhofer és Szekszárdi, 2003: 259).

Tanulásszervezési módok, 2005-ös adatok, %-os információk (ábra forrása: Szekszárdi, 2006: 302).

Feladat

Elemezzék, értelmezzék a fenti ábrákat!

Alkossanak négy csoportot! Osszák fel a csoportok között, hogy mely csoport, mely tanulásszervezési módokkal kapcsolatos adatokat elemzi, értelmezi, hasonlítja össze alkalmazásuk gyakoriságát az évek előrehaladtával! Minden csoport egészítse ki elemzését a Jelentés a magyar közoktatásról 2010 könyv 7.4.2. részében (289-292. oldal) szereplő, feladatához tartozó információkkal!

Mutassák be egymásnak munkájukat!