Skip navigation

3. A mozgáskorlátozott gyermekek óvodai nevelése, az óvodapedagógus fejlesztési feladatai

A fejezet tartalma

A fejezet első része ismerteti a témakörhöz tartozó alapfogalmakat, a mozgáskorlátozottság kategóriáit, legfontosabb jellemzőit, a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatását. Bemutatja az együttnevelés feltételeit, azokat a speciális eszközöket, amelyekre az óvodában szükség lehet. A fejezet második része részletezi az óvodapedagógus ajánlott sérülésspecifikus feladatait, az óvodapedagógustól elvárható magatartásformákat, az általános nevelési és fejlesztési elveket, a mozgáskorlátozott óvodás gyermekek nevelésében, fejlesztésében alkalmazott speciális eljárásokat, módszereket.

A fejezet célja

A hallgató ismerje és értse meg:

 • a témakörhöz tartozó alapfogalmakat,
 • a mozgáskorlátozott gyermekek csoportjait, legfontosabb sajátosságait,
 • a mozgáskorlátozottság következményeit,
 • a mozgáskorlátozott gyermekek óvodai nevelésének feltételeit,
 • a mozgáskorlátozott gyermekek integrált-inkluzív nevelésével kapcsolatos óvodapedagógusi sérülésspecifikus feladatokat.

A hallgató legyen képes:

 • a témakörrel kapcsolatos szakmai ismereteit bővíteni,
 • a mozgáskorlátozott gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésével kapcsolatos szemléletét formálni,
 • elfogadni a mozgáskorlátozottságból adódó sajátos nevelési igényeket,
 • empatikusan viszonyulni a mozgáskorlátozott gyermekekhez,
 • bekapcsolódni a mozgáskorlátozott gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésébe.

A hallgató attitűdje legyen:

 • empatikus, toleráns, elfogadó.

A fejezet feldolgozása

A fejezet feldolgozását, megtanulását segítik a szövegben lévő kiemelések, bekeretezett szövegrészek, képek, videó fájlok és a kislexikon. A témával kapcsolatos széles tájékozottság megszerzését a tananyagot kiegészítő internetes olvasmányok, valamint a fejezet végén felsorolt kötelező és ajánlott szakirodalmak nyújtják. A tananyag elsajátításának ellenőrzését a lecke végén található önellenőrző feladatok szolgálják.