Skip navigation

6. Az értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, az óvodapedagógus fejlesztési feladatai

A fejezet tartalma

A fejezet első része ismerteti a témakörhöz tartozó alapfogalmakat, az értelmi fogyatékosság típusait, legfontosabb jellemzőit. Az értelmi fogyatékosságok két nagy alcsoportja közül (értelmileg akadályozottság és tanulásban akadályozottság) az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelésére fókuszál, mivel a tanulásban akadályozottság elsősorban iskolai, tanulási helyzetekben megjelenő probléma, mely többnyire a kisiskolás korban jelentkezik markánsan. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek sérülése viszont általában már az óvodáskort megelőzően, közvetlen szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A fejezet második része részletezi az óvodapedagógus ajánlott sérülésspecifikus feladatait, az óvodapedagógustól elvárható magatartásformákat, az általános nevelési és fejlesztési elveket, az értelmileg akadályozott óvodás gyermekek nevelésében, fejlesztésében alkalmazott speciális eljárásokat, módszereket.

A fejezet célja

A hallgató ismerje és értse meg:

  • a témakörhöz tartozó alapfogalmakat,
  • az értelmi fogyatékos gyermekek csoportjait, legfontosabb sajátosságait,
  • az értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének feltételeit,
  • az értelmileg akadályozott gyermekek integrált-inkluzív nevelésével kapcsolatos óvodapedagógusi sérülésspecifikus feladatokat.

A hallgató legyen képes:

  • a témakörrel kapcsolatos szakmai ismereteit bővíteni,
  • az értelmi fogyatékos gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésével kapcsolatos szemléletét formálni,
  • elfogadni az értelmi fogyatékosságból adódó sajátos nevelési igényeket,
  • empatikusan viszonyulni az értelmi fogyatékos gyermekekhez,
  • bekapcsolódni az értelmi fogyatékos gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésébe.

A hallgató attitűdje legyen:

  • empatikus, toleráns, elfogadó.

A fejezet feldolgozása

A fejezet feldolgozását, megtanulását segítik a szövegben lévő kiemelések, bekeretezett szövegrészek, képek, videó fájlok és a kislexikon. A témával kapcsolatos széles tájékozottság megszerzését a tananyagot kiegészítő internetes olvasmányok, valamint a fejezet végén felsorolt kötelező és ajánlott szakirodalmak nyújtják. A tananyag elsajátításának ellenőrzését a lecke végén található önellenőrző feladatok szolgálják.