Skip navigation

9. A magatartászavarral rendelkező gyermekek nevelése, az óvodapedagógus fejlesztési feladatai

A fejezet tartalma

Mivel a pszichés fejlődés zavarainak jelentős hányadát a magatartás-, viselkedés- és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek teszik ki, így az óvodapedagógusok számára az egyik legnagyobb problémát a magatartásproblémás gyermekek jelentik, amire az óvodapedagógusoknak fel kell készülniük. Így ebben a fejezetben a pszichés fejlődés zavarai közül a magatartászavarok lehetséges formáival, tüneteivel, valamint az óvodapedagógusok specifikus feladataival foglalkozunk. A fejezet első része ismerteti a témakörhöz tartozó alapfogalmakat, a magatartászavarral rendelkező gyermekek csoportjait, legfontosabb jellemzőit. Bemutatja, hogy melyek azok a jellemző gyermeki megnyilvánulások, gyanújelek, amelyeket az óvodapedagógusnak észre kell vennie. A fejezet második része részletezi az óvodapedagógus specifikus feladatait, az óvodapedagógustól elvárható magatartásformákat, az általános nevelési és fejlesztési elveket, a magatartászavarral élő óvodás gyermekek nevelésében, fejlesztésében alkalmazott speciális eljárásokat, módszereket.

A fejezet célja

A hallgató ismerje és értse meg:

  • a témakörhöz tartozó alapfogalmakat,
  • a magatartászavarral rendelkező gyermekek csoportjait, legfontosabb sajátosságait,
  • a magatartászavarral rendelkező gyermekek óvodai nevelésének feltételeit,
  • a magatartászavarral rendelkező gyermekek integrált-inkluzív nevelésével kapcsolatos óvodapedagógusi sérülésspecifikus feladatokat.

A hallgató legyen képes:

  • a témakörrel kapcsolatos szakmai ismereteit bővíteni,
  • a magatartászavarral rendelkező gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésével kapcsolatos szemléletét formálni,
  • elfogadni a magatartászavarból adódó sajátos nevelési igényeket,
  • empatikusan viszonyulni a magatartászavarral rendelkező gyermekekhez,
  • bekapcsolódni a magatartászavarral rendelkező gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésébe.

A hallgató attitűdje legyen:

  • empatikus, toleráns, elfogadó.

A fejezet feldolgozása

A fejezet feldolgozását, megtanulását segítik a szövegben lévő kiemelések, bekeretezett szövegrészek, képek, videó fájlok és a kislexikon. A témával kapcsolatos széles tájékozottság megszerzését a tananyagot kiegészítő internetes olvasmányok, valamint a fejezet végén felsorolt kötelező és ajánlott szakirodalmak nyújtják. A tananyag elsajátításának ellenőrzését a lecke végén található önellenőrző feladatok szolgálják.