Skip navigation

Az óvodapedagógus ajánlott feladatai az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelésében

Feladat

Gondolja át az óvodapedagógus főbb feladatait az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelésében a következő szempontok szerint: (1) az értelmileg akadályozott gyermek óvodai fogadása, (2) a gyermekcsoport felkészítése, (3) az értelmileg akadályozott gyermek fogadása, óvodai nevelése. Ezt követően töltse ki a feladatlapot, majd a következő táblázat segítségével ellenőrizze le munkáját!

 

Az óvodapedagógus főbb feladatai az értelmileg akadályozott gyermek fogadását megelőzően

 • Megismeri a gyermek szakértői véleményét.
 • Információt gyűjt a gyermek értelmi fogyatékosságáról. Az óvodapedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen fokú a gyermek értelmi fogyatékossága.
 • Megismeri a szükséges speciális eszközöket, speciális módszereket.
 • Az óvoda pedagógiai programja alapján nevelési tervet készít, szükség esetén egyéni fejlesztési tervet ír.
 • Felkészíti a csoportjába járó gyermekeket az értelmileg akadályozott gyermek fogadására.
 • Felkészíti a csoportjába járó gyermekek szüleit az értelmileg akadályozott gyermek elfogadására.
 • Felveszi a kapcsolatot az értelmileg akadályozott gyermek szüleivel, a módszertani intézmény szakembereivel.
 • Felveszi a kapcsolatot és együttműködik a megfelelő szakirányultsággal rendelkező gyógypedagógussal, és az együttnevelést segítő szakemberekkel.
 • Ideális esetben az óvodapedagógus már az óvodába kerülés előtt megismerkedik az értelmileg akadályozott gyermekkel. Ez elősegíti, hogy valódi információk birtokába jusson a gyermekről és a vállalt feladatról.

Az óvodapedagógus főbb feladatai a gyermekcsoport felkészítésben

 • Lényeges annak hangsúlyozása, hogy az értelmileg akadályozott társuk nem tehet állapotáról.
 • Az ép fejlődésű gyermekeket tudatosan megszervezve be lehet vonni a sérült gyermek mindennapjainak segítésébe.
 • Fontosak a tolerancia kialakulását, a másság elfogadását segítő játékok.

Az óvodapedagógus főbb feladatai az értelmileg akadályozott gyermek fogadásával, óvodai nevelésével kapcsolatban

 • Fontos az óvodapedagógus természetes viselkedése.
 • Legyen türelmes az értelmileg akadályozott gyermekkel.
 • A beszoktatás kezdetén az az óvodapedagógus fogadja a gyermeket, akivel már korábban találkozott.
 • A közösségi élet szempontjából fontos, hogy az óvodapedagógus tanítsa meg az értelmileg akadályozott gyermekek számára is a szociális viselkedés alapvető szabályait (pl. köszönés, dolgok kérése és megköszönése).
 • Vonja be az értelmileg akadályozott gyermeket is a mindennapi tevékenységekbe. Kapjon a fejlettségi szintjének megfelelő feladatokat.
 • Vonja be a különböző ünnepek, események előkészítésének tevékenységeibe. Motiválja a gyermekeket a közös szereplésen való részvételre, de vegye figyelembe, hogy van olyan gyermek, akit zavar a tömeg.
 • Nyújtson segítséget az önkiszolgálás területén.
 • Vegye figyelembe, hogy a higiénés szokások kialakítását nehezíti, hogy az értelmileg akadályozott gyermek nem tudja pontosan végrehajtani a mozdulatokat, és figyelme könnyen elterelődik (pl. pancsolnak kézmosás helyett) vagy kihagy a folyamatból mozdulatokat (pl. elfelejtenek kezet törölni).
 • Kezdetben minden tevékenység segítséget igényel a fokozott önállósulás kialakítását szem előtt tartva.
 • Kapjon segítséget a tevékenységek elvégzéséhez (pl. öltözködés, kézmosás).
 • Fontos minden önálló tevékenység megdicsérése, ami ösztönzi a gyermeket az önálló feladatvégzésre.
 • Tanítani kell az étkezés közbeni helyes viselkedési módot, étkezési szokásokat (pl. az evőeszközök használatát, a merőkanállal szedést, a kancsóból való öntést, a pohárból való ivást).
 • Az óvodapedagógus tekintsen úgy az értelmileg akadályozott gyermekre is, mint a közösség egyenrangú tagjára.
 • Nyújtson magatartásmintát, ami segíti a helyes és helytelen dolgok megtanulását.