Skip navigation

Az óvodapedagógus ajánlott feladatai magatartászavarral rendelkező gyermekek óvodai nevelésében

Feladat

Gondolja át az óvodapedagógus főbb feladatait a magatartászavarral rendelkező gyermekek óvodai nevelésében a következő szempontok szerint: (1) a magatartászavarral rendelkező gyermek óvodai fogadása, (2) a gyermekcsoport felkészítése (3) a magatartászavarral rendelkező gyermek fogadása, óvodai nevelése. Ezt követően töltse ki a feladatlapot, majd a következő táblázat segítségével ellenőrizze le munkáját!

Az óvodapedagógus főbb feladatai a magatartászavarral rendelkező gyermek fogadását megelőzően

 • Megismeri a gyermek szakértői véleményét.
 • Információt gyűjt a gyermek állapotáról, a gyermek diagnózisáról, a hozzá kapcsolódó tünetekről és következményekről.
 • Fontos a gyermek érdeklődési területének megismerése, ami kiindulási alapot nyújt a gyermek fejlesztésében.
 • Megismeri azokat a speciális feladatokat és módszereket, amelyeket a mindennapi nevelés-oktatás során alkalmaznia kell.
 • Az óvoda pedagógiai programja alapján nevelési tervet készít.
 • Egyéni fejlesztési tervet készít, amely a meglévő és a fejlesztendő készségek funkcióterületenként történő felmérésére épül.
 • Felkészíti a csoportjába járó gyermekeket a magatartászavarral rendelkező gyermek fogadására.
 • Felkészíti a csoportjába járó gyermekek szüleit a magatartászavarral rendelkező gyermek elfogadására.
 • Felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel, a módszertani intézmény szakembereivel.
 • Felveszi a kapcsolatot és együttműködik a megfelelő szakirányultsággal rendelkező gyógypedagógussal, és az együttnevelést segítő szakemberekkel.
 • Ideális esetben az óvodapedagógus már az óvodába kerülés előtt megismerkedik a magatartászavarral rendelkező gyermekkel. Ez elősegíti, hogy valódi információk birtokába jusson a gyermekről és a vállalt feladatról.

Az óvodapedagógus főbb feladatai a gyermekcsoport felkészítésben

 • Viselkedésével mutasson példát az ép gyermekeknek.
 • Az óvodapedagógus kezdeményezzen olyan tevékenységeket, amiből az ép gyermekek számára kiderül, hogy a magatartászavarral rendelkező gyermek is ügyes, esetleg jobb a társainál, így például kezdeményezhet az adott gyermeket érdeklő témáról beszélgetést.
 • Figyelni kell arra, hogy a szorongó, esetleg ticelő gyermeket a többi ne szégyenítse meg.
 • Az ép gyermekektől alapvető elvárás, hogy ugyanúgy közelítsenek a magatartászavarral rendelkező gyermekhez, mint az ép társaikhoz. A túlzott segítés, az ép társak önfeláldozó magatartása mindkét fél részére személyiségkárosító lehet.
 • Fontos a „mi-tudat” kialakítása:
  • Azonos az értékrendünk
  • Mi mindannyian szeretjük…
  • Mi ezt nem szeretjük…
  • Mi általában ezt így szoktuk…
  • A mi napirendünk…
  • Egyszerre csak egy dologgal foglalkozunk, hogy tudjunk figyelni…
  • Figyelmesen meghallgatjuk egymást…
  • Bátorítjuk egymást…
  • Tudunk megbocsátani és felejteni rossz dolgokat…
  • Vegyük észre a jót, és mondjuk ki…
  • Számíthatsz rám…

Az óvodapedagógus főbb feladatai a magatartászavarral rendelkező gyermek fogadásával, óvodai nevelésével kapcsolatban

 • Fontos az óvodapedagógus természetes viselkedése.
 • Legyen türelmes a magatartászavarral rendelkező gyermekkel.
 • Segíteni kell a gyermek beilleszkedését.
 • Differenciálással biztosítani kell az egyéni haladási ütemet.
 • Az óvodapedagógus törekedjen a magatartászavarból eredő hátrányok miatti kirekesztettség elkerülésére, az önbizalom megerősítésére.
 • Vegye komolyan a szorongó gyermek érzéseit, a szorongása tárgyát.
 • A hiperkinetikus kisgyermekek számára elegendő mozgást kell biztosítani.
 • Tudatosítani kell a gyermekben, hogy akkor is szeretjük, ha valamilyen „rosszaságot” követett el (pl. nem rád haragszom, hanem arra, amit tettél).
 • Figyelemzavar esetén egyszerre csak egy rövid utasítást adjunk a gyermeknek.
 • Óvatosan kell bánni a büntetés mértékével, módjával. A büntetés agressziót hozhat magával. Ne büntessük, amikor nem ő volt a konfliktus kirobbantója. Ha mégis büntetni kell, a figyelemmegvonás az, amit a gyermekek rosszul viselnek.
 • Erősítsen meg minden a viselkedésben bekövetkező kisebb pozitív változást, mert ez motiválja a gyermeket a további változásra. Így tanulja meg, hogy mi a helyes viselkedés.
 • Alkalmazza a differenciálást pl. a csoportok szervezésében, eszközök kiválasztásában, feladatszervezésben, értékelésben.
 • Előnyös a drámapedagógia alkalmazása.
 • Lehetőség szerint vonja be a csoport valamennyi tevékenységébe a gyermeket.
 • A magatartászavarral rendelkező gyermek a képességének megfelelő feladatokat kapjon.
 • Az adott gyermek legyen mindig szem előtt (pl. csoportszobában, ebédidőben, délutáni pihenés közben stb.).