Skip navigation

I. 3. Ellenőrző kérdések és feladatok az Intézménytörténet című fejezethez

Kérdések és feladatok az I. 1. fejezethez

1. Idézze fel az olvasottak alapján, hogy miért, hogyan alakultak az első európai egyetemek!

2. Keressen rá interneten arra, hogy mikor alakultak a legkorábbi európai egyetemek! Társaival közöseen nézzenek utána a tanulmányban említett korai magyar egyetemeknek! Mit tudhatunk róluk?

3. Idézze fel, mit jelentenek az alábbi kifejezések: universitas, studium generale, facultas!

4. A tanulmány alapján mutassa be, miben áll az artes fakultás lényege! Olvasson utána, és rövid előadásban mutassa be a hét szabad művészetet!

5. Ismertesse szóban, kb. öt perces összefoglaló referátumban, hogy a korai egyetemek időszakában milyen két alapvető szervezeti típus volt jellemző, s mik ezek sajátosságai!

6. Gondolja át, hogy a korai egyetemek szervezeti egységéből mit találunk meg a mai viszonyok között! Vitassa meg társaival, hogy melyek a közös, melyek az eltérő vonások!

Kérdések és feladatok az 1. 2. fejezetben olvasottakhoz

7. Milyen mai irodalmi intézményeket ismer, amelyek megfelelnek a definícióban adott leírásnak? Térjen ki az adott intézmény főbb céljaira, szervezési munkájára is!

8. Önálló munkával tekintse át és ismertesse, hogy az európai országok közül mikor és hol alapítottak akadémiát?

9. Dolgozza fel a Kisfaludy Társaság néhány pályázati kiírását!

10. Tekintsen át a napjainkban megjelenő irodalmi lapok közül legalább ötöt, ismertesse röviden a történetüket, illetve a lap köré csoportosuló írókat.

11. Mit tud a Nemzeti Színház megalakulásáról, mit jelent a nemzeti repertoár? Imre Zoltán kötete alapján dolgozza fel a nemzeti színházak európai történetét, s a megalapításkor megfogalmazott célt. Imre Zoltán, A nemzet színpadra állításai - A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napjainkig, Zagora 2000 Kft, 2003.

12. Tanulmányozza át az egyesület honlapján megtalálható Alapszabály főbb pontjait: http://jozsefattilakor.hu/alapszabaly/