Skip navigation

II. 4. Ellenőrző kérdések és feladatok a Filológia című fejezethez

Kérdések és feladatok a II. 1. fejezethez

1. Idézze fel, hogy mivel foglalkoztak az ókorban a grammatikusok! Miben változott a mai szóhasználat?

2. Az olvasottak alapján foglalja össze, mi a Vulgata, és interneten nézzen utána a keletkezésének!

3. Magyarázza meg az olvasottak alapján, mit jelentenek a következő kifejezések!

scriptorium; kódex; kodikológia; textológia; filológia; recensio; emendatio; stemma

4. Állítsa időrendbe az alábbi személyek ill. intézmények filológiai tevékenységét!

Karl Lachmann; Szent Jeromos; Rotterdami Erasmus; kolostorok scriptoriuma; alexandriai könyvtár; Richard Simon

5. Mutassa be a magyarországi kódexirodalom kezdeteit!

6. Elemezze a filológia fejlődési szakaszait az olvasottak alapján!

Kérdések és feladatok a II. 2. fejezethez

7. Idézze fel az olvasottak alapján, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak!

betűhív átírás; kolláció; főszöveg; ultima manus

8.  Hasonlítsa össze a kritikai kiadás és a genetikus kiadás sajátosságait!

9. Válassza ki a felsoroltak közül, hogy mi tartozik a filológia feladatkörébe!

szöveg stilizálása; forrásismertetés; szövegfordítás; szöveg nyelvi értelmezése

10. Keresse ki az olvasmányból, mit jelentett a római korban a „könyv” kifejezés!

11. Idézze fel, mivel foglalkozik a paleográfia!

12. Idézze fel, melyik az első európai nyomtatvány!

14. Soroljon fel néhány korai magyarországi nyomtatványt, amellyel az olvasmány során találkozott!

15. Az olvasottak alapján mutasson rá, hogy hogyan segítette a protestantizmus térhódítását a 16. század elejére bekövetkező mediális fordulat!

16. Elemezze az írott médiumok fejlődési szakaszait, térjen ki a változások okaira is!

Kérdések és feladatok a II. 3. fejezethez

17. Tanulmányozza az RPHA keresőfelületét! http://rpha.elte.hu/rpha/search/rpha5

18. Keressen rá az RPHA felületén, hogy a 16. századból hány darab felező tizenkettes vers maradt ránk!

19. Az olvasottak alapján ismertesse rövid referátumban az információs társadalom főbb jellemzőit!