Skip navigation

9. fejezet: ÉRZÉKELŐ SZERVRENDSZEREK ANOMÁLIÁI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGEK

Fontos kihangsúlyozni, hogy az érzékelő szervrendszereknek csak egyik alkotó eleme az érzékelő szerv. Az érzékszerv, az innen futó neuron pályák, a közbeiktatott átkapcsoló magvak, agyrészeket összekötő pályák, az agyban kéreg alatti és kérgi központ(ok) alkotják a megismeréshez szükséges anatómiai és működési egységet. Az agykéregben az érzékszervrendszer primér, szekundér, terciér központjai, mezői közötti működés összhangja biztosítja a tökéletes észlelést, emlékképet, memorizálást.

Példaként, ha a látásra összpontosítunk, akkor a felismerés rendszerében egymás után következő sarkalatos tényezőket találunk, amelyek hibátlan működése biztosítja a „normális” látást. Első anatómiai feltétel a fény eljutása a fényt és a színeket érzékelő receptorokhoz. Második a receptorok épsége. Harmadik a retina sejtjeinek, sejtrétegeinek tökéletes működése és együttműködése. Negyedik a látóideg és annak semidecussatio-ja. Ezt követően az oldalsó térdestest szervező, irányító működése, majd a radiatio optica épsége a feltétel, hogy az információk eljussanak az elsődleges, másodlagos, harmadlagos látómezőhöz s azok speciális funkciókra „szakosodott” területeihez (V1→V5). Végül a látókéregből kiinduló észlelési csatornák – a dorzális pálya a fali lebeny kérgéhez, a ventrális pálya a halántéklebeny infratemporális kérgéhez – anatómiai-funkcionális épsége. Az előbbi a téri információ észlelése, a téri helymeghatározás, a vizuálisan irányított mozgás és célirányos akciók felismerése révén a cselekvés nem tudatos, automatikus irányítását végzi. Az utóbbi pálya a tárgy felismerését biztosítja, azaz a tudatos észlelést.

Ezt tudva belátható, hogy bármelyik területen, szakaszon lép fel a működési zavara, e kompexum tökéletes működése felborul.

Érzékelő szervrendszerek 4 alapvető információt továbbítanak. Egyik a modalitás, amit meghatároz az inger által átadott energia és a receptor („képessége”). Másik a hely (kiterjedés), amit megad az aktív receeptorok halmaza. A receptor válaszának amplitúdója mutatja az intenzitást. Az ingerlés kezdete és vége közötti időtartam a negyedik információ.

Nem szabad csupán az érzékszervek működésének anomáliáira hárítani a megismerés funkció folyamatának károsítását. Az érzékszerv rendellenessége csak az agyban tárolható, tárolandó, feldolgozandó input mennyiségéért, minőségéért, felhasználhatóságáért felelős. A folyamatok lényege a háttérben megy végbe.

Emlékeztetőül a főbb lépesek:

1.) érzékelés → érzés → gnosztikus tevékenység → emlékkép,

2.) agykérgi integráció → gnosztikus tevékenység,   

3.) limbikus rendszer → agykérgi integráció → érzelmi kép → emlékkép,

4.) agykérgi integráció → emlékkép.