Skip navigation

Irodalom

Dweck, C. S. (2012): Mindset. London: Robinson.

Hunya, M. (2009): Projektmódszer a 21. században I. Új Pedagógiai Szemle 11.

Kovátsné Németh, M. (2006): Fenntartható oktatás és projektpedagógia. Új Pedagógiai Szemle 56 (10), 68–74.

M. Nádasi, M. (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Géniusz könyvek).